Toplotno ogrevanje hiše

EKOLOGIJA OGREVANJA

Toplotne črpalke so izjemen nadomestek ogrevanju stanovanj s klasičnim oljem, plinom in biomaso.

Glavni razlogi so priročnost, ekonomičnost in stalnost energentov, torej je edini energent, ki dejansko ne onesnažuje ozračja z izpusti CO2. Ravno z izpusti CO2 in metana v ozračju se povečuje učinek tople grede in našim zanamcem povzroča podnebne grožnje. Po podatkih ZN je pričakovano povečanje temperature v povprečju od 1,5 do 4,5°C v naslednjih 100 letih, ter vmesno topljenje ledenikov, poplav v priobalnih pasovih zaradi dviga gladin morja kot tudi nastajanja viharjev in orkanov, ki botrujejo uničevanju zgradb. Znanstveniki širom sveta so spoznali, da je ravno tehnologija toplotne črpalke ena od redkih rešitev za bistveno zmanjšanje emisij onesnaževanja ozračja, ki nastane ob kurjenju s fosilnimi gorivi kot so olje, les, plin, biomasa, kjer je izpust CO2 enormno visok in zato Evropska unija že razmišlja o uvedbi dodatnih plačil taks vseh velikih onesnaževalcev z izpusti toplogrednih plinov kot je CO2.
 
Odločitev za ohranitev narave je razumna odločitev naši otroci nam bodo hvaležni!
 

UDOBJE OGREVANJA

Toplotne črpalke že v začetku izgradnje ne potrebujejo nekaterih gradbenih posegov kot smo jih bili vajeni desetletja.

 

Toplotna črpalka NE potrebuje izgradnje in investicije:

• dimnika
• peči, gorilca, cisterne ali skladovnice drv
• ne potrebuje tedenskega čiščenja pepela in dnevnih skrbi glede zaloge kuriva
• ne praši in smeti bivalnih prostorov s pepelom, drvmi ali neprijetnim vonjem oljne cisterne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravno tako je odvečna skrb ali se bo olje na svetovnem tržišču podražilo, ruskega in domačega dviga cen plina, sporne kvalitete in dviga cen peletov (ki so se v zadnjih 3-letih podražili za ca 25%). Ravno tako pri toplotni črpalki lahko odmislite skrbi: "Ali mi bo sredi zime mogoče zmanjkalo olja, kako bom lahko naenkrat plačal velik znesek ogrevanja ali je dovozna pot zasnežena ali bom ob dostavi doma ali službeno odsoten".

Pri toplotni črpalki niste s 60-80% koriščenjem energije, ki je potrebna za vaše ogrevanje odvisni od nikogar, ker jo dobite zastonj, neposredno iz ozračja okoli vaše hiše pred toplotno črpalko.                                              

 

Glede skrbi pri toplotni črpalki, če na primer zmanjka električne energije/izpad elektrike in da ne bi v lastnem stanovanju zmrzovali je situacija realno takšna, da za ogrevanje z oljem, plinom, peleti, za obratovanje nujno potrebujejo elektriko. Edini neodvisni energent je v tem primeru kamin na drva, brez vodne črpalke v omrežju in brez vodnega napajanja (možnega prevretja in nastajanje eksplozivne pare).

Realno je dolgoročni izpad elektrike zelo težko možen z razlogom, da vsa podjetja in ustanove, javne razsvetljave, kot gospodinjstva vsakodnevno potrebujejo električno energijo. Evropska unija ima ogromno samo-oskrbo z uporabo hidro elektrarn, vetrne in fotovoltaike, jedrske elektrarne in tako ni odvisna od spornih svetovnih trgov z nafto in plinom.

 

KORIŠČENJE TOPLOTNE ČRPALKE

Zgodovina toplotne črpalke sega v čas pred 150 leti, kjer je prvo znano koriščenje principa toplotne črpalke s črpanjem slanice iz jezera Ebensee v Gornji Avstriji, zato jo marsikdo smatra za domovino koriščenja sistema toplotne črpalke, s samim razvojem pa se je sistem stalno izboljševal.

Toplotne črpalke koristijo energijo sonca, ki ogreva zunanji zrak, zemljo in vodo, čez celo leto - 365 dni, ne glede na letne čase. Omenjena akumulirana sončna energija se torej nahaja neposredno okoli vašega doma.

Dejansko imate vse tri možnosti za koriščenje toplote, saj so na tržišču trije sistemi toplotnih črpalk:

  1.  zrak/voda TČ (koristi zunanji zrak in mu pobira njegovo toplotno energijo, četudi je ozračje več kot na primer -25°C)
  2. zemlja/voda TČ (koristi toploto zemljišča, saj je v 1 metru globine, zemljišče vedno nad +0°C)
  3. voda/voda TČ (koristi podzemne vode z izkopom vrtin na dovodnem in izpustnem delu se zajame voda, ki ima okoli 10-12°C)

--> V praksi je za gospodinjstva najbolj prodajna  izvedba  zrak/ voda, ker je cenovna izvedba najugodnejša, potrebna je samo namestitev okoli hiše, pri ostalih opcijah, pa je izvedba dražja in je tudi potrebna pridobitev dokumentacije. Vendar imajo omenjene izvedbe zemlja/voda in voda/voda nekoliko boljši toplotni izkoristek, ker nimajo minus temperatur.

 

 

DELOVANJE TOPLOTNE ČRPALKE

Zrak toplotna črpalka neposredno vzame iz okolice. Prav tako doda za potrebe delovanja kompresorja in ostalih delov toplotne črpalke skupaj okoli 25% električne energije, ostalo energijo brezplačno prevzame iz neposredne okolice - zrak.

Faze delovanja toplotne črpalke:

  1. faza stiskanje / hladilno sredstvo plin R410, ki ga izvaja kompresor, temperatura plina se dviguje
  2. izmenjevalec / hladivo plin prenese temperaturo preko izmenjevalca in ogreje ogrevalno vodo
  3. širitev /skozi ekspanzijski ventil, hladilo v plinastem stanju sprosti pritisk in temperaturo, kjer se plin ponovno utekočini
  4. izparevanje / hladivo sprejema toploto od zunanjega zraka, ki ga potiska skozi uparjalnik do kompresorja

 

 

NIZKO IN VISOKO TEMPERATURNE TOPLOTNE ČRPALKE

--> Nizko temperaturna toplotna črpalka 

Primerna je za območja kjer pozimi niso izražene enormno nizke zunanje temperature, območja pod -8°C. Ravno tako so primerna za sistem ogrevanja, kjer je poleg toplotne črpalke nameščen dodaten vir ogrevanja kot je kamin ali drug ogrevalni sistem (govorimo samo ob ekstremnih alpskih območjih).

 

Nizko temperaturna toplotna črpalka je ravno tako zelo priporočljiva  v sistemih  talnega gretja stanovanjskih enot. Prednost nizko temperaturne toplotne črpalke pa je tudi višji COP, kot ga ima visoko temperaturna toplotna črpalka. Toda pozor - pri nizkih temperaturah, ko se moč sistema drastično zmanjša velja predvsem v alpskih legah.

 

--> Visoko temperaturna toplotna črpalka

Ima izredna območja delovanja, saj lahko pozimi nemoteno deluje tudi do več kot -25°C zunanje temperature, dnevni prostori pa še zmeraj ohranjajo visoko bivalno tempraturo. Omenjene toplotne črpalke so idealne za radiatorsko ogrevane hiše ter za večje, starejše ali slabo izolirane objekte. Z visoko temperaturno toplotno črpalko ne boste potrebovali dopolnilnega dodatnega ogrevanja tudi v najhujših zimskih alpskih razmerah.

 

Bodite pozorni - visoko temperaturne toplotne črpalke so tiste, ki lahko ogrevajo vodo potrebno za ogrevanje radiatorjev in nemoteno delujejo tudi do zunanje temperature -25°C.

 

RAZLIKE MED MONOBLOK SYSTEM IN SPLIT IZVEDBO

Kompakten »Monoblok system« in »Split izvedba« se razlikujeta po izvedbi.  

»Split izvedba« ima dva dela: zunanji –uparjalni del (stoji zunaj objekta) in notranji del (nameščen v bivalnem objektu). »Monoblok System« pa ima vse v celoti, torej v enem kosu in se nahaja zunaj objekta.

 

            1. »Monoblok system«

• v kurilnici potrebujete dodaten prostor za zalogovnik + strošek zalogovnika
• deluje na polno ON-OFF system, posredno krajša življenska doba kompresorja
• možnost zunanje zaledenitve vodnega dela
• cena sistema, dodatni stroški obtočnih črpalk, zasukov, zalogovnika ter drugih materialov

--> Prednosti -»Monoblok system«:

• najstarejši preverjeni sistem delovanja, konkretno hladilni sistemi
• monoblok-system ima krajšo inštalacijo plina in je tovarniško vakumiran-polnjen
• ne potrebujte freonske inštalacije in montaže
• ne potrebujete notranje enote (vse je zunaj)

 

         2.  »Split izvedba« 

• je izpeljava in princip delovanja, ki je prevzet od klima naprav, zato je »Split izvedba« najbolj prisoten sistem na svetovnih trgih
 inverter tehnologija deluje z manjšo zmogljivostjo in nima velikih nihanj, zato samo delovanje podaljšuje življensko dobo, ker     samo prilagaja optimalno moč delovanja glede na potrebo
• pri »Split izvedbi« ne potrebujete zalogovnika za toplo vodo prav tako zunaj objekta ni možna zaledenitev sistema, ker deluje s freonsko povezavo
• potrebna je freonska/plinska povezava
• ob slabi ali nestrokovni montaži možnost poškodbe kompresorja

--> Prednosti »Split izvedbe«:

• najsodobnejša japonska tehnologija ter zanesljivost delovanja
• v kurilnici ne potrebujete prostora in dodatnega denarja za investicijo v neposredni zalogovnik, obtočne črpalke, ventile itd.
• tiho delovanje v soseski in po potrebi prilagaja moč delovanja, minimalna slušnost sistema
• možno delovanje v kombinaciji naprave zima-poletje, preklop in vklop sistema s preizkušeno japonsko tehnologijo klimatskih naprav
• elektronika ni izpostavljena zunanjim vremenskim vplivom, ker se nahaja v objektu
• veliko število lamel na uparjalniku - zunanji enoti, hitreje absorbira zunanjo temperaturo, zato ima dober energetski izkoristek
• možnost bivalentnega sistema za ogrevanje objektov, kjer imajo dopolnilno bivalentno ogrevanje s kaminom ali drugim virom ogrevanja COP
• "High power" visokotemperaturna toplotna črpalka zelo primerna za radiatorsko ogrevanje, do -25°C zunanje temperature
• inverterski kompresor deluje enakomerno brez nizko-visokih območjih delovanja kompresorja, kar omogoča manjšo obremenitev kompresorja in s tem daljšo življensko dobo         kompresorja

 

BIVALENTNO OGREVANJE

Omenjeni način ogrevalnega priklopa se  vrši v primeru, ko ima uporabnik doma peč, ki jo nima namena odstraniti in bi želel novo toplotno črpalko preko skupnega zalogovnika (hranilnika vode) povezati z obstojočo pečjo na olje ali plin ali solarnim sistemom.
V tem primeru je tudi v radiatorski izvedbi ogrevanja možno inštalirati nizko temperaturno toplotno črpalko, kajti v najekstremnejšemu mrazu bo hišo ogrevala peč na olje ali plin.