Trgovina # Toplotne črpalke - ogrevanje doma zrak/voda # VIESSMANN Vitocal Izvedba s sanitarnim bojlerjem

VIESSMANN Vitocal Izvedba s sanitarnim bojlerjem

Za split toplotne črpalke je značilno, da so sestavljene iz tihe notranje enote in delovne zunanje enote. Za vgradnjo te vrste izvedbe ni potrebno polagati zračnih kanalov ali prebijati sten. Primerne so za novogradnje in za posodobitev starih sistemov, za ogrevanje in za hlajenje prostorov.

Pri Vitocal 222-S (brez solarne funkcije) je prostornina ogrevalnika 170 l.

Kompaktne notranje enote
Velik delež predmontiranih komponent v teh kompaktnih napravah omogoča hitro instalacijo in tako prihrani stroške montaže. Notranje enote s šrino 60 cm potrebujejo le malo prostora in se lahko postavijo v bližini bivalnih prostorov.

Vsebujejo hidravlične komponente, kot so prenosnik toplote (kondenzator), ogrevalnik sanitarne vode, črpalko ogrevalnega krogotoka, pretočni grelnik ogrevalne vode, tripotni preklopni ventil in regulacijo toplotne črpalke Vitotronic 200. 

Menijsko vodena regulacija toplotne črpalke Vitotronic 200 je zgrajena logi~no in razumljivo. Velik zaslon je osvetljen, z močnim kontrastom in lahko berljiv. Grafična upravljalna površina služi tudi za prikaz ogrevalnih in hladilnih krivulj. e je prigrajen solarni sistem, se prikazuje tudi solarni donos. 

Učinkovite in gospodarne
Split toplotne črpalke obratujejo posebno gospodarno v delnem bremenu. Ker
inverterska tehnika moč kompresorja z moduliranim načinom obratovanja natančno
prilagaja potrebi po toploti, se dosega velika učinkovitost na vsaki obratovalni točki.

Prednosti:

 • Vitocal 222-S: Kompaktna, cenovno atraktivna toplotna črpalka -zrak/voda, predvsem za novogradnje
 • Inverterski kompresor omogoča optimalno prilagoditev potrebi po toploti ali hlajenju
 • Nizki obratovalni stroški zaradi visokega COP po EN 14511: do 4,6 kW (zrak 7°C/voda 35° C)
 • Maksimalna temperatura vtoka: do 55 °C pri zunanji temperaturi – 15 °C (z reducirano močjo)
 • Veliko udobje tople vode z integriranimi ogrevalniki: 170 l pri Vitocal 222-S
 • Majhni investicijski stroški
 • Veliko udobje zaradi reverzibilne izvedbe za ogrevanje in hlajenje.
 • Enostavna montaža in stroškovno ugodna instalacija brez večjih toplotnih mostov
 • Nizka hrupnost zunanje enote zaradi ventilatorja in kompresorja z reguliranim številom vrtljajev.

Tehnični podatki

 • Nazivna toplotna moč: 4,5-14,6 kW (A7/W35 °C)
 • COP ustreza kriterijem za pridobitev subvencije Ekosklada po EN 14511
 • Vitocal 222-S: 170-Liter-ogrevalnik tople vode