Večji ogrevalni sistemi

Uporaba toplotnih črpalk v večjih sistemih, kot so javne ustanove: šole, vrtci in podjetja, se izvede projektno. To pomeni, da se opravi strokovni ogled objekta ter pripravi izračun porabe ogrevalne energije za določene prostore, ki se ogrevajo ali hladijo.
Odvisno od situacije in naloge se lahko vgradi toplotna črpalka, primerna za vsako uporabo. Različni viri koriščenja sistemov toplotnih črpalk:
  1. zrak/voda
  2. voda/voda
  3. zemlja/voda

• spekter moči sistemov sega od 15 do 750kW in če je potrebno se lahko podaljša (na primer s kaskado večjih toplotnih črpalk)
• podobno je mogoča realizacija bivalentnega sistema ogrevanja (toplotnega ogrevanja s pomočjo obstoječe peči), kjer toplotna črpalka lahko dobavlja oziroma zagotavlja osnovne potrebe za ogrevanje vode, nato pa višjo želeno temperaturo zagotovi dodatnemu/drugemu toplotnemu viru z bivalentno povezavo
• na začetku najvišjih obremenitev, komaj pri ekstremno nizkih temperaturah se potem avtomatično/samodejno vklopi oljni ali plinski kondenzacijski kotel
• podobno je v tej povezavi delovanje v hladnih zimskih dneh, ko je zopet primeren samodejen bivalentni priklop in avtomatska podpora delovanja obstoječe plinske ali oljne peči

 

Toplotne črpalke za večje sisteme se montirajo iz obstoječe ponudbe, ki jo ima proizvajalec ter imajo možnost  kaskadne/zaporedne vezave (več toplotnih črpalk s skupno povezavo) ali pa so narejene po meri in se lahko uporabljajo v težkih pogojih, ter so lahko nameščene v omejenih prostorih. Vsi uporabljeni materiali in postopki so potrjeni s certifikatom ISO 9001, ki zagotavljajo ustrezen standard, varnost  ter nemoteno delovanje.

Projekt, priklop, nadzor, garancijo in servis vam uredi strokovni pooblaščenec s strani izbranega proizvajalca toplotnih črpalk. 

Katalog-DE